Nejdelší české slovo

Čeština je velmi bohatý jazyk, protože všech 11,5 milionů lidí, které tímto jazykem podle odhadů na celém světě mluví, si může při jejich vytváření pomáhat nejen jejich skloňováním (například vedle slova bratr známe také slovo bratra), ale také odvozováním – z podstatného jména bratr vznikne přídavné jméno bratrský. Při odvozování používáme hojné množství předpon a přípon – a právě v jejich přiložením k základu slova vznikají slova delší a delší.

Tato vlastnost naší rodné řeči láká lidi, kteří se čas od času snaží najít nejdelší české slovo. Nejčastěji se můžeme dočíst, že jím je slovo NEJNEOBHOSPODAŘOVÁVATELNĚJŠÍHO. Obsahuje 30 písmen a jedná se o tvar přídavného jména popisující vlastnost pole, na kterém se ze všech pozemků nejhůře hospodaří, tedy vlastně na něm nejde hospodařit vůbec. Takové slovo patrně téměř nikdo nikdy nepoužije, pokud se zrovna nebudete snažit vyslovit ho kvůli jeho prvenství. Jazykovědci ale vědí, že lze vytvořit slova ještě delší – například NEJNEZPRAVDĚPODOBŇOVÁVATELNĚJŠÍHO má pětatřicet písmen a NEJNEZDEVĚTADEVADESÁTERONÁSOBITELNĚJŠÍHO ještě o jeden znak víc, ale slouží jen jako ukázka toho, jaké možnosti český jazyk má, při mluvení je nepoužijeme, a to nejen proto, že vyslovit je není nic snadného. Čím delší slovo, tím hůře se používá. V češtině stejně jako v jiných jazycích platí, že se lidé snaží mluvit úsporně, a proto používají častěji slova krátká. Nejběžnější slova, kterými jsou jednopísmenné spojky a a i a předložky k, o, s, u, v a z, to jasně dokládají.

Kdybychom hledali nejdelší slovo na světě, museli bychom se poohlédnout v jazycích, které při vytváření nových slov spojují slova do jednoho. Pokud chceme vyslovit nejdelší české slovo, při troše snahy to ještě zvládneme. Ale pokud se o totéž pokusí Švéd s nejdelším slovem svého mateřského jazyka, bude to mít mnohem obtížnější: slovo nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoranlaggingsmaterialunderhallsuppföljningssystemdiskus- sionsinaggsförberedelse, které má 130 písmen a údajně je nejdelším slovem na světě, je takřka nevyslovitelné. V překladu znamená přípravné práce na příspěvku k diskusi o údržbě systému materiálové podpory kontrolního zařízení pro leteckou dopravu na severovýchodní části pobřežního pobaltského dělostřelectva.

Nejkratší a nejdelší slova v češtině

Co možná o své mateřštině ještě nevíte